Biografie over eerste vrouwelijke minister Marga Klompé verschenen

Friday, October 28 2011, 15:38

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag promoveert Gerard Mostert aan de Radboud Universiteit Nijmegen i op een proefschrift over Marga Klompé, onder de titel 'Marga Klompé. Een biografie'. Mostert gaat onder andere in op de vraag aan welke voorwaarden een vrouw in de jaren veertig en vijftig moest voldoen om een succesvolle politieke carrière op te bouwen.

KVP-politica Klompé was in 1956 de eerste vrouwelijke minister (van Maatschappelijk Werk). Zij bleef dat tot en met 1963 en werd in 1966 opnieuw minister (van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk). Haar grootste succes was de Algemene Bijstandswet van 1963, waarmee de armenzorg geheel bij de overheid kwam te liggen. Later bracht zij ook de Omroepwet tot stand. Klompé was in de jaren '50 verder actief in internationale organen en in de Europese politiek. In 1971 kreeg zij, opnieuw als eerste vrouw, de titel 'minister van Staat'. 

De auteur van het boek, Gerard Mostert, studeerde Nederlands, theologie en uitvoerend musicus koordirectie. Nadat zijn vrouw Anneke Linders in 2005 overleed, zette hij haar onderzoek naar Marga Klompé voort. Professor Carla van Baalen i, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis i in Nijmegen en bestuurslid van het Montesquieu Instituut, is promotor van het onderzoek.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen