Verhagen en De Jager: Europa moet ook economische hervormingen kunnen afdwingen

Source: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI) i, published on Monday, October 17 2011.

Er zijn binnen de Europese Unie harde en afdwingbare afspraken nodig om te voorkomen dat lidstaten economisch ontsporen. Als landen verzuimen hun economie op orde te brengen, moeten ze daartoe kunnen worden gedwongen. Dat schrijven minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Verhagen i en minister van Financiën De Jager i vandaag aan de Tweede Kamer.

Tot dusver concentreerde de discussie over de oplossing voor de Europese schuldencrisis zich vooral op een strengere naleving van de begrotingsregels. Maar dit is niet meer dan een symptoom van de crisis, aldus de bewindslieden. Het gaat niet alleen om gezonde begrotingen, maar vooral ook om gezonde economieën.

Daarom moet de EU hierover niet alleen stevige afspraken maken, maar ook zorgen dat die worden nageleefd. De huidige procedures waren te vrijblijvend en hadden niet genoeg tanden.

De Europese Commissie moet een strenge en onafhankelijke rol krijgen bij de beoordeling van de lidstaten. Die kan zwakheden en risico’s van de nationale economieën in kaart brengen.

EU-landen die achterop raken, kunnen zelf bepalen welke maatregelen ze nemen om die economische zwakheden weg te werken. Nationale bevoegdheden blijven dus overeind. Maar de maatregelen zijn niet vrijblijvend. De EU-landen worden afgerekend op het resultaat.

In het uiterste geval kan een land onder curatele worden gesteld als het vraagt om financiële steun. Steun wordt dan niet alleen afhankelijk gesteld van saneringen, maar ook van economische hervormingen.

Documenten en publicaties

Versterken Europese economische stabiliteit en groeivermogen

Kamerbrief van minister Verhagen (EL&I), mede namens minister de Jager (Financiën) over Europese economische stabiliteit en ...

Kamerstuk | 17-10-2011 | EL&I, Financiën

Europa moet ook economische hervormingen kunnen afdwingen

Opinieartikel over economische governance in Europa van minister Verhagen (EL&I)

Brief | 17-10-2011 | EL&I

Europe must also be able to enforce economic reforms

Opinion article on economic governance in Europe by Minister Verhagen of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I)

Brief | 17-10-2011 | EL&I