Kabinet moet hervormen bij groter tekort

Source: W. Koolmees i, published on Thursday, October 6 2011.

Het kabinet moet gaan hervormen als het begrotingstekort verder oploopt dan afgesproken in het regeerakkoord. Dat stellen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag voor bij de Algemene Financiële Beschouwingen om te voorkomen dat de volgende generatie wordt opgezadeld met een nog grotere schuld. Gedoogpartner PVV en de PvdA lieten al eerder doorschemeren de begrotingsdiscipline los te willen laten bij nieuwe tegenvallers.

Doorzetten

Één van de doelen van het kabinet bij het aantreden was het dichten van het begrotingstekort in 2015. Volgens de jongste prognoses raakt dit doel steeds verder uit zicht: in de Miljoenennota wordt het begrotingstekort in 2015 op meer dan 10 miljard geschat. Bij de Algemene Beschouwingen gaf gedoogpartij PVV bij herhaling aan weinig te zien in de afspraak in het regeerakkoord om extra maatregelen te nemen, als het tekort met meer dan 6 miljard euro oploopt. Koolmees (D66): “Het kabinet heeft bezuinigingen bij elkaar gesprokkeld en die weg moeten we niet verder opgaan. De enige optie die we nu nog hebben zijn structurele economische hervormingen, bijvoorbeeld het hervormen van de arbeidsmarkt en de woningmarkt en het vergroenen van het belastingstelsel. Door die hervormingen besparen we ook geld, maar wakkeren we vooral de groei aan.”

Onontkoombaar

Het kabinet blijft in 2012 met kunst- en vliegwerk binnen de Europese norm van een maximaal begrotingstekort van 3% (ongeveer 18 miljard euro, meer dan 1000 euro per Nederlander per jaar). Het kabinet bereikt dit met bezuinigingen die ten koste gaan van de eigen regie van mensen, van de koopkracht voor de lagere inkomens en die ten koste gaan van de economie. Braakhuis (GL): "Het IMF en CPB waarschuwen het kabinet niet voor niets voor de negatieve effecten van dit kortzichtig bezuinigingsbeleid. Door de economie te vergroenen kunnen de lasten op de arbeid omlaag en wordt de werkgelegenheid gestimuleerd. De Jager moet eindelijk eens lef tonen en keuzes maken voor echte hervormingen.”

Hervormingen

Het IMF zegt vandaag in een rapport over de economie in Europa dat Eurolanden die hun financiën op orde hebben, moeten overwegen bezuinigingen uit te stellen wanneer de economische groei verder verslechtert. Deze landen kunnen hiermee de Europese economie stimuleren. Schouten (CU): “Nederland heeft de hoogste staatsschuld ooit. We kunnen ons niet veroorloven om de financiën verder uit de hand te laten lopen. Tijdens de vorige crisis hebben we veel extra geld uitgegeven om de economie te stimuleren. Dat kan niet nog een keer in diezelfde mate. We moeten nu echt doorzetten om uit de schulden te komen. Anders krijgt de volgende generatie een onbetaalbare rekening.”