Opiniepeilingen hoopvol voor 50PLUS

Source: J.G. (Jan) Nagel i, published on Thursday, February 24 2011.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: 50PLUS

Jan Nagel

Een kleine week voor de verkiezingen komen de opiniepeilingen los. Landelijk en via de provincies. Grote vragen zijn: haalt de huidige regeringscoalitie een meerderheid in de Eerste Kamer en wat gaat de nieuwkomer 50PLUS, die als enige nieuwe partij in alle provincies meedoet, scoren? Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond haalt de regeringscoalitie in de Eerste Kamer 37 zetels en geen meerderheid. Dit is toe te schrijven aan de intrede van 50PLUS die volgens het onderzoek op twee Eerste Kamerzetels mag rekenen. Zeer interessant, want daarmee krijgt 50PLUS een sleutelpositie. Kortom, 2 maart 2011 wordt buitengewoon spannend.

Start opiniepeilingen

Het is 35 geleden dat ik als eindredacteur van het VARA-programma In de Rooie Haan de toen nog volledig onbekende Maurice de Hond ontmoette en met het idee kwam om opiniepeilingen over de verkiezingen ook voor de radio te gaan uitzenden. Behalve een heel erg incidenteel onderzoek bij de AVRO bestonden die toen nog niet. Maurice vond dat een opwindend idee en samen gingen we op bezoek bij het NIPO.

Ik was behalve eindredacteur bij de VARA ook nog lid van het dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid. In die tijd kon dat. KVP-leider Romme was hoofdredacteur van de Volkskrant, ARP-voorman Bruins Slot was hoofdredacteur van Trouw, en mr. Jaap Burger combineerde het VARA-voorzitterschap met het fractievoorzitterschap van de PvdA. Natuurlijk waren wij onafhankelijk, maar de ‘familiebetrekkingen’ waren toen nog zo stevig dat je zoiets natuurlijk wel meldde.

De PvdA stond een jaar voor de verkiezingen op een verlies van tien zetels. Het kabinet Den Uyl zat in 1976 op een dieptepunt. De partijvoorzitter vond het een bar slecht idee. Ik wees op de journalistieke onafhankelijkheid en zette door. Daar maakte ik mijn eerste vijanden mee en hoe.

Daarna hebben we vele jaren samen dit opinieonderzoek gedaan. Ik bracht hem tien jaar later onder bij de VARA-televisie (Achter het nieuws) en daarna ging het op in NOVA. Opvallend is dat na 35 jaar Maurice de Hond nog steeds eenzaam aan de top staat in dit opinieonderzoek en met groot gezag.

Kansen voor 50PLUS

Terug naar 2011 en de peilingen rondom 50PLUS. In alle landelijke peilingen haalt 50PLUS Tweede Kamerzetels. Maar het gaat dit keer om de Eerste Kamer. De leiders van de huidige regeringscoalitie hebben gezegd dat het voortbestaan van het kabinet er vanaf hangt. Dat hebben wij niet bedacht, maar zij zelf.

Hoe staan de kansen? Maurice de Hond geeft de regeringscoalitie 37 zetels en 50PLUS 2 zetels, een duidelijke sleutelpositie.

Maurice de Hond is er van overtuigd dat de marge voor 50PLUS ligt tussen 1 en 3 zetels, zeker niet meer. Overigens vindt hij twee zetels in de Eerste Kamer voor een nieuwe partij een prima resultaat. Ik ben zo vrij iets optimistischer dan de Hond te zijn en heb daar ook argumenten voor.

In de eerste plaats weet ik uit ervaring dat nieuwe partijen vaak hoger scoren dan de gevestigde partijen onder de mensen die het nu nog niet weten. In de tweede plaats komen de ouderen beter op dan de jongeren. Daarom reken ik minimaal op 3 zetels, maar ik blijf diep respect hebben voor het orakel van de opiniecijfers.

Inmiddels stromen ook de provinciale opiniecijfers binnen. Uiteraard gelden daar mijn kanttekeningen ook voor. Wat we zien is dat in de provincies waarin we het slechtst doen, we altijd minimaal 2% halen, daarboven lopen de cijfers uiteen van 4, 5 en zelfs hogere percentages.

Met onze hoogst waarschijnlijke intrede in de Eerste Kamer schrijven we historie. Nooit eerder gebeurde dit uit het niets.

Tot slot: dit alles is slechts mogelijk dankzij de ongelooflijke grote inzet van velen in alle provincies, in het bijzonder van de provinciale lijsttrekkers. Hulde. Ik verwacht dat we in alle provincies gekozen gaan worden.

Jan Nagel

Voorzitter 50PLUS