Mr Hans van Mierlo Stichting (2) en Kafka in de Polder

Source: J.P. (Joris) Backer i, published on Saturday, May 28 2011, 16:15.

Gisteren keurde het congres van D66 de gewijzigde statuten van de mr Hans van Mierlo Stichting goed.

Natuurlijk stond er veel meer op de agenda. Maar de goedkeuring door de ledenvergadering als hoogste orgaan van de vereniging rondt de "make over" nu ook formeel af.

Het D66 Congres gisteren in de Jaarbeurs (Beatrixzaal) in Utrecht was weer een moment van verantwoording en dialoog binnen de politieke verniging. Onder andere over hoe het kon dat dat D66 zijn zesde zetel in de Eerste Kamer heeft verspeeld door een verkeerd ingevuld fomulier van het Noord Hollandse Statenlid Cool. Het ligt iets ingewikkelder, maar de gevolgens zijn hetzelfde: de eminente jurist Wladimiroff loopt zijn zetel mis en wij zullen het zonder een goede collega moeten doen.

Wij.... want ik ben sinds de plechtige zitting van de Kiesraad jl woensdag in de senaatszaal zelf officieel gekozen. Het meest bizarre is dat de Kieswet geen enkele ruimte laat voor interpretatie: als het hokje op het formulier niet rood is dan is de stem ongeldig. Regels zijn regels. Kafka in de polder. Bezwaar en beroep bestaan niet, alleen een soort klachtenprocedure. Die klacht hebben we bij de Kiesraad gedeponeerd, zonder effect. Er moet een mirakel plaats vinden bij de behandeling van de uitslag door de Senaat zelf, volgende week, wil dit nog hersteld worden. Wie weet, waar een politieke wil is, is een weg. Ongeschreven staatsrecht kan elke dag een nieuw hoofdstuk krijgen, dat bewees de laatste kabinetsformatie al.

Het gastoptreden van cabaretier Pieter Derks op het D66-congres gisteren was goed voor de relativering. Hij verwoordde het ongemak nog het beste: "Ik kan het dillemma van D66 als volgt samenvatten: je kan wel vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar je moet ze wel het goede potlood meegeven!". Die is raak.

Meer dan 1000 D66-ers waren in Utrecht. Het bruist en leeft: vele fringe meetings over tal van onderwerpen, politieke en organisatorisceh moties werden besproken, geamendeerd, aangenomen of verworpen. Ik zal die dialoog met de zaal - waar ik bij de behandeling van de moties namens het LB de laatste drie jaar het woord voerde - nog gaan missen. Want met de verkiezing in de Eerste Kamer neem ik afscheid van de Permamente Programma Commissie en het LB.

De architect Rem Koolhaas sprak in Utrecht. een bijzonder optreden. Europa bezien vanuit de wereld, is alleen met zichzelf bezig, merkte hij op. Daarbinnnen is de regering van ons land, ook vooral met zichzelf bezig. Alexander Pechtold sprak over Nederland als het Land van Heimwee dat door Mark Rutte wordt gecultiveerd. Dat sloot daar naadloos bij aan. Heimwee naar wat en welke tijd? En aan wie, zo vroeg Pechtold zich af, is Nederland dan weggegeven als het nu moet worden teruggegeven aan de Nederlanders?

Met de Mr Hans van Mierlo Stichting wil ik nog even doorgaan. Er is nog veel te doen.

Joris