Afscheid en een nieuw begin

Source: R.H.L.M. (Roger) van Boxtel i, published on Thursday, December 23 2010.

Dit is mijn laatste blog van 2010. Op de valreep van het Kerstreces heeft de senaat het belastingplan van het kabinet geaccordeerd, nadat het kabinet afzag van de voorgenomen BTW-verhoging op cultuur per 1 januari 201. Zij het dat het lijkt op uitstel van executie. De volgende ronde vindt plaats in de nieuwe Kamersamenstelling en dan ligt er meteen een interessant dossier! De komende maanden is het zaak alle argumenten te wegen en te bezien of er wel of geen steun komt voor het plan.

Ik herhaal de woorden van de vertrekkend fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer Jos Werner: als de coalitie VVD, CDA en PVV samen geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer ontvalt de benodigde basissteun voor het kabinet Rutte. Het woord is op 2 maart a.s. aan de kiezer!

Voor mij is het een heel mooi jaar geweest. Bij Menzis zijn de medewerkertevredenheid en het vertrouwen van de klanten gegroeid. De afgelopen weken ben ik mijn nevenactiviteiten gaan afbouwen om tijd vrij te maken voor de Eerste Kamer. Mijn kortdurende verbintenis met het Oranjefonds heb ik met pijn in het hart beëindigd. Het afscheid van ECP-EPN en IUCN Nederland vervult me met een gevoel van dankbaarheid en ook meewarigheid. Het zijn mooie organisaties, waar ik met fijne mensen heb samengewerkt en aangesloten kon blijven op terreinen als duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. Bij ECP-EPN ben ik gevraagd voor de Raad van Advies en dat aanbod heb ik met beide handen aangegrepen.

De witte decembermaand is een mooi afscheidscadeau van Moeder Natuur, waaruit we overigens zeker niet moeten opmaken dat het met de milieuvervuiling en klimaatverandering wel meevalt…. Ik wens iedereen een fijne Kerst en een flitsende start van 2011, in goede gezondheid!