Voorzitter Eerste Kamer ontvangt Gouden Medaille van Fondation du Mérite Européen

Source: Eerste Kamer i, published on Tuesday, May 17 2011.

De voorzitter van de Fondation du Mérite Européen, Jacques Santer i, heeft op dinsdag 17 mei de Gouden Medaille van de Fondation uitgereikt aan Voorzitter René van der Linden van de Eerste Kamer. Met deze onderscheiding ontvangt de senaat een buitengewone erkenning voor de rol die dit deel van het Nederlands parlement vervult op het gebied van Europese samenwerking.

Jacques Santer is behalve voorzitter van de Fondation du Mérite Européen minister van Staat van Luxemburg, voormalig minister-president van Luxemburg en verwierf internationale bekendheid als voorzitter van de Europese Commissie i. In zijn toespraak ter gelegenheid van de onderscheiding bracht Santer hulde aan de Eerste Kamer voor de wijze waarop zij gebruik maakt van de bevoegdheden die alle parlementen in Europa hebben verkregen onder het Verdrag van Lissabon i, dat reeds anderhalf jaar van kracht is. Hij wees op het belang van subsidiariteit, waarbij nationale parlementen er op toezien dat Europese regelgeving niet automatisch in de plaats treedt van nationale wetgeving. Daarbij is een actieve en waakzame opstelling van nationale parlementen bijzonder gewenst, aldus Jacques Santer.

Soevereiniteit delen

Kamervoorzitter Van der Linden nam de hoge onderscheiding namens de Eerste Kamer in ontvangst tijdens een schorsing van de plenaire vergadering. De erkenning van de Fondation du Mérite Européen geldt zowel de inzet van de Eerste Kamer op het werkterrein van de Europese Unie i als de activiteiten van de Raad van Europa i. Bijzonder aan de onderscheiding is dat voor het eerst een nationale parlementaire instelling de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

Kamervoorzitter Van der Linden zei in zijn dankwoord dat de landen van de Europese Unie bereid moeten zijn om hun soevereiniteit te delen, met behoud van hun nationale en regionale identiteit. Volgens hem is Europees beleid grotendeels óók nationaal beleid, en omgekeerd. Tegelijk stelt hij dat de nationale parlementen voortdurend een kritische spiegel moeten voorhouden aan de Europese instellingen i. "Dat geldt ook voor de uitgaven van de Europese Unie als geheel, en de begroting van het Europees Parlement i", aldus Van der Linden. Voorafgaand aan het bezoek van Jacques Santer aan de Eerste Kamer werd de Europese vlag gehesen op de Mauritstoren.

Model European Parliament

Tijdens de buitengewone plechtigheid in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd eveneens een onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Mr. B.J van Sminia-Meijerink, Secretaris-Generaal van het Model European Parliament i. Zij kreeg de Zilveren Medaille van de Fondation du Mérite Européen voor haar grote verdiensten om jonge mensen kennis over en passie voor Europa bij te brengen, met name voor de democratische instituties van de EU.

In haar veertigjarig bestaan heeft de Fondation onderscheidingen toegekend aan staatslieden, wetenschappers, journalisten en instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese zaak. Eerder werden onder meer onderscheiden Hans-Dietrich Genscher, Michel Rocard, Simone Veil, Felipe Gonzalez, Nobelprijswinnaar Gao Xing Jiang en Udo van Kampen. Nederlanders die in het verleden de eer toekwam waren onder meer Edmund Wellenstein i, Gijs de Vries i en Liane Vissers van 't Hof.