Tijd voor een solidariteit bij Europees migratiebeleid

Source: M.H.A. (Tineke) Strik i, published on Monday, April 18 2011.

Vanavond ga ik op het hoofdkantoor van Dwars mijn ideeën uiteen zetten over een Europees asielbeleid.

Daar kan ik aangeven dat de parlementariërs in de Raad van Europa behoorlijk eensgezind zijn over het belang van een gezamenlijke aanpak van de bescherming van de vluchtelingen uit Noord-Afrika. Vorige week is daar mijn rapport over de migratie vanuit en binnen Noord-Afrika behandeld.

In het rapport pleit ik ervoor dat de Raad van Europa de buurlanden van Libië intensiever ondersteunt bij hun opvang van het half miljoen mensen dat inmiddels uit Libië is vertrokken. Naast arbeidsmigranten en vluchtelingen uit Somalië, Tsjaad en Ethiopië, slaan ook steeds meer Libiërs zelf op de vlucht. De buurlanden zelf hebben al veel met zichzelf te stellen: 200.000 vluchtelingen voor Egypte en hetzelfde aantal voor Tunesië is een grote taak. Wij moeten ze niet alleen financieel daarmee ondersteunen maar ook bereid zijn om door UNHCR erkende vluchtelingen over te nemen om zich hier te laten vestigen. Verder roep ik met name de EU lidstaten op om Italië en Malta niet in hun eentje verantwoordelijk te laten zijn voor de komst van migranten uit die landen. Het sturen van grenswachten volstaat niet: het wordt tijd om de verantwoordelijkheid voor de asielzoekers en vluchtelingen te verdelen. De Assemblee nam gisteren mijn aanbevelingen aan de lidstaten praktisch unaniem over. Verder besloot ze om een groepje af te vaardigen voor een werkbezoek aan Lampedusa. Als rapporteur neem ik daar ook aan deel. Wordt dus vervolgd!

 

Spring session: 11-15 April 2011

‘Boat people' from North Africa are the responsibility of all Europe, says PACE

 

[14/04/2011] All European states should share collectively the responsibility for dealing with the arrival of large numbers of irregular migrants, refugees and asylum seekers on Europe's southern shores following events in North Africa, according to PACE. In a resolution based on a report by Tineke Strik (Netherlands, SOC), adopted today following an urgent debate in Strasbourg, the Assembly welcomed the efforts so far of the "frontline states" to provide humanitarian assistance in line with their international obligations. (more..)

 
 

Adopted text

 

Voting result