P. (Peter) van Dijk

foto P. (Peter) van Dijk
bron: © Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Zeeuwse PVV'er die behalve Statenlid enkele keren lid van de Eerste Kamer was. Dat laatste was hij van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015, van 8 september tot 29 december 2015 en van 28 maart 2017 tot 11 juni 2019. Is sinds maart 2011 Statenlid. Eerder (1981-1990) was hij voor het CDA raadslid in Goes. Was onder meer buschauffeur en manager bij een handel in elektronica voor de diergeneeskunde. Als Kamerlid hield hij zich met name bezig met wonen en binnenlands bestuur. Werd in het voorjaar van 2019 door een partijgenoot in de Staten beschuldigd van fraude.

PVV
in de periode 2011-2019: lid Eerste Kamer

1.

First name

Pieter (Peter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Goes, 28 December 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl)
 • PVV (Partij voor de Vrijheid), until March 2019

4.

Main functions and occupations

 • manager European Operations, "Tekvet Technologies" (elektronica voor diergeneeskunde), from 1 July 2010
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, from 10 March 2011 (sinds 2019 onafhankelijke fractie)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 9 June 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 September 2015 until 29 December 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 March 2017 until 11 June 2019

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 8 september tot 29 december 2015 Gabriëlle Popken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/11)
 • waarnemer voor de OVSE bij verkiezingen
 • lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 October 2012 until 9 June 2015
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Eerste Kamer, from 2012 until 2015

Honorary positions
erelid vereniging "De Antilliaanse padvinders", from 1 January 1990

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing in de PVV-fractie van een fractievooritter verslagen door Marjolein Faber
 • Werd op 18 april 2019 door de PVV Zeeland uit zijn functies gezet, na te zijn beschuldigd van misbruik van partijgeld. Een fractiegenoot deed aangifte wegens een financieel wanbeleid en doodsbedreiging. Van Dijk deed daarop aangifte van laster en smaad. De rechtbank in Den Bosch wees die eis toe en veroordeelde het Statenlid in november 2021 tot een boet van € 350.

Campaign trail
 • Was in 2015 nummer acht op de PVV-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Werd niet gekozen, omdat twee leden via voorkeurstemmen een zetel behaalden.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.