Minder kiezers stemmen per volmacht

Monday, February 28 2011, 15:42

DEN HAAG (PDC i) - De aangescherpte regelgeving voor het stemmen per volmacht heeft er voor gezorgd dat er tijdens verkiezingen minder vaak op deze manier wordt gestemd. Dit maakte het Centraal Bureau voor Statistiek i (CBS) bekend naar aanleiding van de statistieken over de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Toen machtigde acht procent van de stemgerechtigden iemand om voor hem of haar te stemmen. Bij de verkiezingen in 2006 was dat nog twaalf procent.

Vorig jaar is de regelgeving rond stemmen met een volmacht strenger geworden. Het is nu verplicht een kopie te tonen van het identiteitsbewijs van degene die de volmacht geeft, voordat een stem per volmacht kan worden uitgebracht. Volgens het CBS zullen de strengere regels waarschijnlijk ook een 'dempend effect' hebben op de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 2 maart. Al decennialang daalt de opkomst van deze verkiezingen en opiniepeiler Maurice de Hond verwacht dat ook aanstaande woensdag niet meer dan de helft van de stemgerechtigden zijn stem uit zal brengen. Vier jaar geleden was de opkomst ruim 46 procent. 

In de meeste Europese landen stemmen per volmacht niet toegestaan: iedere stemgerechtigde moet zelf naar de stembus. Dat moet onregelmatigheden als het opkopen van stemmen en het dwingen van kiezers om hun stempas af te geven, voorkomen.

bronnen: ANP, CBS