Trojka Polen, Denemarken, Cyprus

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen i Polen, Denemarken en Cyprus werkten samen als Trojka i. Ze hadden een gezamenlijk beleidsprogramma opgesteld waar zij als voorzittende landen aan werkten.

Polen was voorzitter van 1 juli t/m 31 december 2011, Denemarken van 1 januari t/m 30 juni 2012 en Cyprus voorzitter van 1 juli t/m 31 december 2012.

Gezamenlijke prioriteiten

  • Coördinatie van de invulling van de volgende meerjarenbegroting: na de procedurele voorbereiding door Hongarije (voorzitter in de eerste helft van 2011) heeft het trio Polen-Denemarken-Cyprus de inhoud van de meerjarenbegroting 2014-2020 i behandelt.
  • Het trio had zich tot doel gesteld om uiterlijk in 2012 een gezamenlijk Europees asielbeleid tot stand te brengen en de bescherming van de Europese buitengrenzen te versterken.

Individuele accenten

Naast de gezamenlijke beleidsdoelen hadden de afzonderlijke voorzitterschappen ook eigen thema's.

Polen

Onder leiding van het Poolse voorzitterschap heeft de Raad verklaard te streven naar één energiemarkt met een stabiele toevoer van energie uit andere landen. De relatie met de oostelijke partners van de EU en de afronding van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië waren eveneens speerpunten van dit voorzitterschap.

Denemarken

Zette in op modernisering en vergroening van de economie. Ook heeft het voorzitterschap veel werk besteed aan de voortdurende crisis rond de euro en het uitwerken van een scherpere begrotingscontrole.

Cyprus

Het Cypriotisch voorzitterschap streefde naar een Europa dat effectiever is en beter voor de jongere generaties, en dat bijdraagt aan groei en werkgelegenheid. Solidariteit en sociale samenhang stonden daarbij centraal. Ook wilde Cyprus Europa een belangrijker plaats in de wereld geven.

1.

Meer informatie