Europees Parlement: consumentenvoordeel is prioriteit bij interne markt

Source: European Parliament (EP) i, published on Wednesday, January 12 2011, 14:03.

Het maximeren van het consumentenvoordeel door de interne markt: dat is de dankbare maar moeilijke taak die de parlementaire Commissie interne markt en consumentenbescherming i (IMCO) te beurt valt. Dit jaar wordt er meteen werk van gemaakt, met de nieuwe wetgeving over consumentenrechten als belangrijkste agendapunt voor januari. Ook voor de rest van het jaar heeft IMCO heel wat in petto, van een verdere ontwikkeling van de online handel tot nieuwe, veiligere materialen in de bouwsector.

Vier in één

Het wetsvoorstel over consumentenrechten wil voornamelijk de harmonisatie van de verschillende wetgevende kaders in de hele Unie maximaliseren. Deze nieuwe richtlijn vat vier reeds bestaande richtlijnen samen en behelst alle vormen van consumentenbescherming, zoals bijvoorbeeld bescherming tegen oneerlijke condities die soms aan de consument worden opgelegd.

Alternatieve geschillenbeslechting

Iedereen moet wel eens de drang hebben gevoeld om een winkelier voor de rechter te dagen. In de praktijk is dit echter een ingewikkelde en dure zaak. De alternatieve geschillenbeslechting kan hier een oplossing bieden, tenminste als ze overal op een gelijkaardige manier wordt toegepast. Dit is tot op heden niet het geval. Daarom zoekt het Parlement naar oplossingen om dit euvel te verhelpen.

Veiligere en misschien zelfs goedkopere gebouwen

Ook de richtlijn over bouwmaterialen staat deze maand op de agenda van IMCO. Men wil de interne markt openstellen voor alle materialen die in de bouwsector worden gebruikt, om zo de concurrentie te verzekeren en de prijzen te doen dalen. Bovendien wil men nieuwe veiligheidsmechanismen introduceren om te verzekeren dat de gebruikte materialen geen gezondheidsproblemen veroorzaken.

En nog zoveel meer...

Verder zal IMCO onderzoeken hoe de huidige EU-wetgeving over consumentenbescherming in de lidstaten ten uitvoer wordt gebracht. In deze context wordt een verslag voorbereid over de werkzaamheid van de wetgeving omtrent de dienstensector, die in vele lidstaten voor problemen heeft gezorgd. Ook de grensoverschrijdende erkenning van beroepskwalificaties loopt moeizaam.

Malcolm Harbour, voorzitter van IMCO, heeft er alvast goede hoop op. Volgens hem moet 2011 de consument meer vertrouwen brengen en een betere bescherming, vooral op het internet. Consumentenbescherming en het goed functioneren van de interne markt behoren immers tot de belangrijkste elementen van het Europees beleid. Daarom moet het Parlement er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 2011 een succesjaar wordt op beide fronten.

REF. : 20110110STO11397

Nadere informatie :