Eerste goede voornemen: tijdige aanmelding partijcongres

Source: M.H.A. (Tineke) Strik i, published on Friday, December 31 2010.

Tijdens het oliebollen bakken wellen de wensen voor het jaar dat voor ons ligt vanzelf op. Ik wens ons allen een goede gezondheid, bakken met liefde en sprankelende inspiratie.

Ons nieuwe boegbeeld Jolande gaat fris van start in het nieuwe jaar, wij volgen haar enthousiast met een nieuwe lijst in februari. Welke GroenLinksers gaan na mei de bankjes bezetten in onze chambre de reflexion? Ik hoop van harte dat ik daar bij ben. En ik hoop dat velen zich tijdig (uiterlijk 4 januari) aanmelden om mij op plek 2 te kiezen. Waarom? Lees hieronder het advies van de commissie en mijn motivatie. Een gezellige jaarwisseling gewenst!

Tineke Strik

  • Expertise: justitie, asiel en migratie

Ervaren senator en internationaal jurist

Over de kandidatuur van Tineke voor een hoge plaats op de lijst bestaat bij de kandidatencommissie geen enkele twijfel. Tineke is als persoon verstandig, integer, enthousiast en prettig. Ze is deskundig op het bijzonder belangrijke terrein van het recht (met name privacy, asiel en migratie en Europees recht) en zeer ervaren als politica en

bestuurder. Als beleidsmedewerker, wethouder, als onderzoeker en docent aan het Centrum voor Migratierecht en als gezaghebbend lid van de huidige Eerste Kamerfractie,

heeft ze zowel praktisch als theoretisch diepgaande kennis verworven en toegepast. Tineke is actief in de verschillende netwerken van de partij en zet zich in voor meer grensoverschrijdende samenwerking tussen de Groenen, onder andere in de Raad van Europa. In de ogen van de kandidatencommissie is het voor GroenLinks een heel goede zaak dat Tineke nog een periode de Eerste Kamer in wil. Aangezien zij zelf aangeeft nu niet de nummer één te willen zijn, draagt de commissie haar met stip voor voor blok 2. Vanwege hun natuurlijke vermogen de onderlinge complementariteit productief te maken, vormt Tineke een erg sterk koppel met Tof Thissen. Het zal duidelijk zijn dat Tineke Strik in onze ogen een zeer hoge plaats op de lijst verdient.

Advies: blok 2 hoog

Tineke Strik, vrouw, 49, Oosterbeek

Dit ben ik

Sinds 2007 vertegenwoordig ik GroenLinks in de Senaat. Als medewetgever put ik vaak uit mijn ervaring als wethouder in Wageningen en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. Mijn juridische kennis heb ik opgebouwd in de praktijk (Jongeren Advies Centrum, VluchtelingenWerk, rechtbank) en als onderzoeker en docent migratierecht.

Daarom wil ik in de Eerste Kamer

Het ontlokken van toezeggingen en verwerven van steun voor onze groene en linkse standpunten smaken naar meer. Dit kabinet motiveert me extra om beginselen uit te dragen die Rutte I vreemd zijn: gelijkwaardigheid van iedereen, naleving van mensenrechten, bescherming van wat kwetsbaar is en een open en solidaire houding naar Europa en de wereld. Mijn kennis van (Europees) asiel en migratiebeleid gebruik ik om de regering aan te zetten tot een rechtvaardig asielbeleid en optimale integratiekansen voor migranten.

Wat ik kan en wat ik wil

Ik ben initiatiefrijk en vasthoudend. Zo blijf ik het debat over de bescherming van onze persoonsgegevens aanjagen en me ervoor inspannen (als voorzitter van de commissie Europese Zaken) dat we Europese wetsvoorstellen net zo serieus behandelen als nationale. Ik werk samen met maatschappelijke organisaties en alle partijgeledingen om kennis te delen en gezamenlijk succesvoller te zijn. Zeker als de linkse lente in de Senaat straks plaatsmaakt voor steun aan deze splijtende regering, is het alle hens aan dek om de rechtsstaat hoog te houden en te streven naar cohesie in onze samenleving. De afgelopen jaren heb ik aardig wat bereikt, geef me de kans om een tweede termijn nog meer te oogsten!