Dr. H.P.M. (Ben) Knapen

foto Dr. H.P.M. (Ben) Knapen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Source: Parlement.com.

Ben Knapen (1951) was van 8 februari 2022 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor het CDA i. Eerder was hij dat van 9 juni 2015 tot 24 september 2021 (en vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter). De heer Knapen was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I i en van 24 september 2021 tot 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III. Eerder was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar media en kwaliteit aan de Radboud Universiteit. Daarvoor was de heer Knapen onder meer buitenland-correspondent, adjunct-hoofdredacteur en hoofdredacteur van NRC Handelsblad, directeur voorlichting bij Philips en bestuurder van uitgeverij PCM. In 2013 werd hij vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank bij de Europese Unie.

CDA
in de periode 2010-2023: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Hubertus Petrus Maria (Ben)

Place and date of birth
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 6 January 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl) (sinds omstreeks 1997)

3.

Main functions and occupations

 • correspondent in Zuid-Oost-Azië, NRC Handelsblad, from 2006 until 2008
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 2008 until 14 October 2010
 • bijzonder hoogleraar media en kwaliteit, Radboud Universiteit Nijmegen, from 1 January 2008 until 14 October 2010 (vanwege het Katholiek Instituut voor Massamedia)
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en delen van het beleid ontwikkelingssamenwerking), from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • direteur-generaal EIB (Europese Investeringsbank) bij de Europese Unie, from March 2013 until July 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 24 September 2021
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 24 September 2021
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 24 September 2021 until 10 January 2022
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 February 2022 until 13 June 2023
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 February 2022 until 13 June 2023

Responsibilities as minister
 • Was staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende: a. coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad; b. bilaterale onderwerpen voor zover deze raken aan het Europees beleid van de regering; c. het Europa-gerelateerde deel van de begroting van Buitenlandse Zaken; d. het in overleg met de minister en de minister-president vertegenwoordigen van Nederland in de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen voor wat betreft diens coördinerende taken; e. ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie; f. coördinatie van de ODA-middelen; g. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. Mocht in het buitenland de titel minister voeren.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter Stichting Novamedia, 15 April 2022
 • lid Raad van Commissarissen ProCredit in Frankfurt, 11 January 2022

Previous (2/18)
 • lid bestuur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), from 1 January 2020
 • lid Raad van Commissarissen ProCredit in Frankfurt, from 26 May 2020 until 24 September 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 June 2019 until 24 September 2021
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 22 February 2022 until 13 June 2023

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2010 samen met minister Rosenthal de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een fundamentele herziening van het ontwikkelingsbeleid aangekondigd, waarbij vanwege noodzakelijke bezuinigingen scherpe keuzes worden gemaakt. Het aantal partnerlanden wordt drastisch gereduceerd, evenals het aantal beleidsthema's. Verder vindt er een verschuiving plaats van sociale naar economische ontwikkeling en komt er meer nadruk op zelfredzaamheid. (32.500)
 • Bracht in 2011 de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking uit. Hierin wordt een keuze gemaakt voor speerpunten van beleid en voor de landen waarmee een meerjarige intensieve bilaterale ontwikkelingsrelatie wordt nagestreefd. Het aantal daarvan wordt teruggebracht van 33 naar 15 (onderverdeeld in drie categorieën, lage-inkomenslanden, fragiele staten en landen met gezonde economische groei). Speerpunten van het instrumentarium voor ontwikkelingssamenwerking zijn: selectiviteit, samenhang, meerwaarde en effectiviteit. (32.605)

8.

Publications

Publications
Pieter Rottman, "'Ik ben altijd een man van het midden geweest'", NRC Handelsblad, 26-27 februari 2011

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.