Europese Mobiliteitsweek 2010: "Reis slimmer, leef beter"

Source: European Commission (EC) i, published on Wednesday, September 15 2010.

Van 16 tot 22 september 2010 nemen honderden steden en gemeenten in en buiten Europa deel aan de Europese mobiliteitsweek, het grootste evenement op het gebied van duurzame mobiliteit. Het campagnethema van 2010 - Reis slimmer, leef beter - focust op de schadelijke effecten van het huidige stadsverkeer op de menselijke gezondheid. Doel is plaatselijke overheden aan te moedigen alternatieven voor de auto te promoten en de positieve invloed daarvan op het milieu en de gezondheid in de verf te zetten.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas i, bevoegd voor vervoer: "Het grootste deel van de wereldbevolking leeft in steden; onze dagelijkse verplaatsingen beginnen en eindigen meestal in de stad. We zijn dus echt afhankelijk van stedelijke vervoerssystemen, maar we ondervinden allemaal hinder door het verkeer. Onze levenskwaliteit wordt duidelijk aangetast door verkeersopstoppingen, ongevallen, slechte luchtkwaliteit of lawaai. Het gaat hier niet om plaatselijke, maar om algemeen Europese problemen. Ik ben ervan overtuigd dat we door samen te werken innoverende en duurzame oplossingen kunnen vinden om de mobiliteitsproblemen in onze steden aan te pakken en mensen betere alternatieven aan te bieden."

Commissaris voor Milieu Janez Potocnik i: "We gebruiken nog steeds te vaak de auto voor korte afstanden. Dat is een probleem: meer auto's betekent meer ongevallen en meer luchtverontreiniging. Het thema van de Europese mobiliteitsweek 2010 - Reis slimmer, leeft beter - moet lokale overheden ertoe aanzetten na te denken over de effecten van het verkeersbeleid op de stad en de levenskwaliteit en om mensen te helpen slimmere en gezondere keuzes te maken."

Reis slimmer, leef beter

Het grote autogebruik in de stad leidt tot tal van gezondheidsproblemen voor de bewoners: doden en gewonden door verkeersongevallen, luchtwegeninfecties en ademhalingsziekten door de luchtverontreiniging en chronische aandoeningen zoals obesitas en hart- en vaatziekten door een toenemend gebrek aan lichtaamsbeweging. Andere risicofactoren voor de fysieke en mentale gezondheid zijn sociaal isolement en de teloorgang van het maatschappelijk leven door verkeerscongestie en een gebrek aan openbare ruimten, en geluidsoverlast die slaapstoornissen en stress teweegbrengt.

Met de mobiliteitsweek wil men het vervoersgedrag van de mensen veranderen door milieuvriendelijke alternatieven voor de auto aan te bieden. Het publiek kan kennismaken met alternatieve vervoersvormen en lokale autoriteiten krijgen de gelegenheid nieuwe diensten en infrastructuur uit te proberen. Voor een blijvend effect wordt gezorgd doordat de deelnemende steden wordt verzocht minstens één permanente praktische maatregel te nemen. De week wordt afgesloten met een autovrije dag, officieel op 22 september, waarop steden en gemeenten zones instellen die alleen toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Hoogtepunten van de mobiliteitsweek 2010

Een van de vele activiteiten die in de Italiaanse stad Bologna worden georganiseerd, is een veiling van tweedehandsfietsen die in de stad zijn achtergelaten. De veiling wordt georganiseerd door een vereniging van universiteitsstudenten, in samenwerking met de stad. Bieders die een fiets kunnen bemachtigen, krijgen een reparatiekit, brochures over verkeersveiligheid en ander promotiemateriaal en gadgets.

Op Smithfield Market in Londen wordt op 17 september de eerste City Cycle Style gehouden om de fiets in de bloemetjes te zetten als trendy vervoermiddel. Deelnemers wordt gevraagd hun mooiste fietsoutfit aan te trekken voor een ontmoeting met ontwerpers van fietsmode. Voorts kunnen ze fietskledij passen en een testritje maken met enkele nieuwe fietsontwerpen. Een deel van de inkomsten van het evenement gaat naar een project voor de inzameling van tweedehandsfietsen voor Afrika.

De stad Brno in Tsjechië heeft een aantal activiteiten opgezet om nordic walking, fietsen en inline skaten te promoten. Op het programma staan onder meer geleide stadsbezoeken en open trainingen en oefensessies met life muziek.

Steeds meer deelnemers

Sinds de start van dit evenement in 2002 is het aantal deelnemende steden gestaag blijven groeien. Vorig jaar nam een recordaantal van 2181 steden, goed voor 237 miljoen inwoners, deel aan de mobiliteitsweek. Meer dan 4 440 permanente maatregelen werden ingevoerd als gevolg van deze campagneweek. Het succes van de Europese mobiliteitsweek krijgt navolging in landen buiten Europa zoals Argentinië, Canada, Ecuador, Japan en Taiwan.

De Europese mobiliteitsweek wordt gecoördineerd door drie niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met milieuproblemen in de stad: Eurocities, Energie-Cités en Climate Alliance. Het Directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie verleent financiële steun en organiseert de jaarlijkse European Mobility Week Awards voor het beste programma van activiteiten en maatregelen.

Meer informatie vindt u op de website van de Europese mobiliteitsweek: