Blij met komst kinderombudsman

Source: K. (Khadija) AribĀ i, published on Friday, September 3 2010.

Foto PvdA/Lex Draijer

Ik ben blij dat de kinderombudsman er nu echt gaat komen! De ministerraad heeft ingestemd met mijn initiatiefwetsvoorstel. Elk kind en elke ouder kan straks bij deze ombudsman terecht met klachten over bijvoorbeeld jeugdzorg en onderwijs. De kinderombudsman kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken die kinderen raken en er gelijk bij zijn, als er bijvoorbeeld iets mis is met de veiligheid op scholen, of er in een stad te weinig kinderopvang is.

Deze ombudsman voor het kind is er ook voor objectieve regie over verschillende instanties. Deze kunnen elkaar in de weg lopen, waar het kind de dupe van wordt. Kortom; als blijkt dat de overheid kinderen in de kou laat staan, is de Kinderombudsman de eerste om er iets van te zeggen. Zo krijgen kinderen de stem die ze nu nog missen.

De Nationale ombudsman zal drie personen aanbevelen voor deze functie, waarvan er een zal worden aangewezen als Kinderombudsman door de Tweede Kamer. Het streven is dat de ombudsman voor het Kind begin 2011 zal starten.