Comité te Lande (1795-1798)

Source: Parlement.com.

Het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande (Comité te Lande) bestond tussen 4 maart 1795 en 16 februari 1798. Het had tijdens de Bataafse Republiek zowel voorbereidende en uitvoerende als rechtsprekende taken. Het Comité was de opvolger van de Raad van State uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Het Comité bestond uit drie afdelingen: voor defensie ('s Lands militie, de magazijnen, arsenalen, hospitalen, fortificatiën en verdedigingswerken), voor financiën en voor het ontwerpen van een voorstel voor een Nationale Vergadering. De derde afdeling had tevens het beheer van de Generaliteitslanden. Het gehele Comité was belast met de militaire rechtspraak.

Er waren 21 leden, in principe drie per provincie (gewest). In de loop der jaren nam het daadwerkelijke aantal echter af. Het voorzitterschap wisselde wekelijks (via loting). Secretaris was mr. B. Donker Curtius.

Naast het Comité te Lande bestonden er ook een Comité tot de Zaken van de Marine (1795-1798), een Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen (1796-1800), en een Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en Amerika (1795-1798).

Het Comité te Lande werd op 15 februari 1798 opgeheven door het Uitvoerend Bewind i, waarna zijn taken overgingen naar de agenten voor Oorlog en Financiën, en naar 's lands advocaten.

Leden

Abbema, A.S. Abbema, A.S., van 4 maart 1795 tot 16 februari 1798
Gockinga, S.F. Gockinga, S.F., van 10 maart 1795 tot 9 december 1795
Grasveld, C.H. vanGrasveld, C.H. van, van 4 maart 1795 tot 15 februari 1798
Haersolte, J.W.S. vanHaersolte, J.W.S. van, van 10 maart 1795 tot 1 maart 1796
Heldewier, D.M.G. Heldewier, D.M.G., van 14 april 1795 tot 15 februari 1798
Huber, J.L. Huber, J.L., van 4 maart 1795 tot 23 april 1795
Hylckama, J.P. vanHylckama, J.P. van, van 4 maart 1795 tot 10 juli 1795
Kleffens, R. vanKleffens, R. van, van 17 april 1795 tot 7 september 1797
Lestevenon, W.A. Lestevenon, W.A., van 10 maart 1795 tot 1 maart 1796
Lewe van Aduard, O. Lewe van Aduard, O., van 4 maart 1795 tot 9 december 1795
Leyden van Westbarendrecht, F.A. vanLeyden van Westbarendrecht, F.A. van, van 4 maart 1795 tot 10 november 1795
Lichtenbergh, C.J. vanLichtenbergh, C.J. van, van 4 maart 1795 tot 12 november 1795
Loncq, G.J. Loncq, G.J., van 16 maart 1795 tot 15 februari 1798
Modderman, T. Modderman, T., van 20 maart 1795 tot 16 februari 1798
Pijman, G.J. Pijman, G.J., van 10 maart 1795 tot 14 februari 1798
Queysen, W. Queysen, W., van 16 maart 1795 tot 1 maart 1796
Scheltema, J. Scheltema, J., van 20 augustus 1795 tot 1 september 1797
Siderius, M. Siderius, M., van 4 maart 1795 tot 17 juli 1795
Stavenisse Pous, H.J. Stavenisse Pous, H.J., van 16 maart 1795 tot 5 november 1795
Strick van Linschoten, A.J. Strick van Linschoten, A.J., van 10 maart 1795 tot 1 maart 1796
Thomassen a Thuessink, D. Thomassen a Thuessink, D., van 4 maart 1795 tot 16 februari 1798
Vegelin van Claerbergen, A. Vegelin van Claerbergen, A., van 11 juli 1795 tot 16 februari 1798
Vos van Steenwijk, G.W. deVos van Steenwijk, G.W. de, van 4 maart 1795 tot 22 december 1795

Latere benoemingen

Lidth de Jeude, J.R. vanLidth de Jeude, J.R. van, van 1 oktober 1795 tot 16 februari 1798
Kuffeler, J. vanKuffeler, J. van, van 6 november 1795 tot 16 februari 1798
Kasteele, P.L. van deKasteele, P.L. van de, van 17 november 1795 tot 1 maart 1796
Fokker, J.P. Fokker, J.P., van 8 januari 1796 tot 16 augustus 1796
Lammens, A.F. Lammens, A.F., van 2 maart 1796 tot 9 augustus 1786
Rambonnet, F.L. Rambonnet, F.L., van 22 maart 1796 tot 7 augustus 1797
Haersolte, J.W.S. vanHaersolte, J.W.S. van, van 1 september 1797 tot 16 februari 1798
Strick van Linschoten, A.J. Strick van Linschoten, A.J., van 1 september 1797 tot 16 februari 1798

Meer over