Minister Verburg verheugd over instemming van het Europees Parlement met verbod illegaal gekapt hout

Source: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), published on Wednesday, July 7 2010.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bijzonder verheugd dat het Europees Parlement i woensdag heeft ingestemd met een handelsverbod voor illegaal gekapt hout. “Dit is een belangrijke stap voor de aanpak van grootschalige illegale houtkap. Het verbod in de Europese Unie i helpt de ontbossing tegen te gaan en zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen. Een mooie opsteker in dit internationale jaar van de biodiversiteit."

Volgens minister Verburg is het verbod ook een steun in de rug voor de landen die met de EU een Vrijwillige Partnerschap Overeenkomst hebben gesloten of willen gaan sluiten om uitsluitend legaal hout te leveren. “De inspanningen van landen als Ghana, Kameroen en Congo worden niet langer ondermijnd door het goedkopere illegaal gekapte hout dat op de markt wordt gebracht", aldus de minister.

Nederland zet zich binnen de Europese Unie al jaren in voor stevige maatregelen om illegaal gekapt hout te weren van de Europese markt. In 2007 riep minister Verburg de Commissie op met wettelijke maatregelen te komen. Eind vorig jaar lag er een voorstel van de commissie op tafel om het gebruik van illegaal hout zo veel mogelijk tegen te gaan. Tijdens de vergadering van landbouwministers stemde minister Verburg tegen dit voorstel omdat de verordening niet ver genoeg ging. “Ik wilde een verbodsbepaling, maar andere landen wilden daar niet aan. Ik ben blij dat er in het Europees Parlement wel brede steun is voor een totaalverbod en reken erop dat het nu alsnog geregeld wordt."

De verordening waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd richt zich op het moment waarop hout en houtproducten voor het eerst op de Europese markt worden gebracht. Bedrijven moeten kunnen aangeven waar het hout vandaan komt en van wie zij het gekocht hebben. Zo nodig moeten zij documenten overleggen die aantonen dat het hout gekapt is in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst.

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de verordening moet de Raad van ministers zich er nog over uitspreken.

Naast persberichten kunt u zich ook abonneren op onderwerpen. Klik daarvoor op 'abonneren'.