Maatregelen tegen hoge babysterfte

Source: K. (Khadija) Arib i, published on Monday, July 5 2010.

Foto Flickr/ Aldo Risolvo

De PvdA wil het verloskundig systeem verbeteren om de onnodige hoge babysterfte in Nederland tegen te gaan. Er moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om een betere samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen te organiseren. Ook moet meer duidelijkheid komen over de veiligheid van thuisbevallen. Ik heb hierover vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid.

De babysterfte in Nederland is erg hoog. Jaarlijks sterven er in Nederland 1700 baby’s, waarvan 400 sterfgevallen vermijdbaar zijn. Dit komt onder meer doordat veel zogenoemde risicozwangerschappen niet worden herkend, blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. In Nederland selecteren verloskundigen de risicozwangerschappen en geven dat aan bij de gynaecoloog. De onderzoekers pleiten voor een andere opzet met een intensievere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen.

Dit onderzoek toont wederom aan dat er een einde moet komen aan de ‘domeindiscussie’ tussen verloskundigen en gynaecologen. Niet de belangen van de beroepsgroepen dienen voorop staan, maar een goede zorg voor de zwangere en haar ongeboren kind dient het uitgangspunt te zijn waar iedereen naar handelt. Momenteel bestaat er een financiële prikkel voor zorgverleners om patiënten bij zich te houden en dus niet naar andere, gespecialiseerde zorgverleners door te sturen. Ik heb minister Klink gevraagd te onderzoeken hoe dit veranderd kan worden.

Daarnaast wil ik dat er onderzoek wordt gedaan naar de risico's van bevallen na de 37e week van de zwangerschap. Hoogleraar Visser pleitte eerder al voor een standaardcontrole van alle vrouwen die 38 weken zwanger zijn om risico's uit te sluiten.

Met het onderzoek is van het Erasmus Medisch Centrum is tenslotte voor veel zwangeren onduidelijkheid ontstaan over de veiligheid van thuisbevallen. Een eerder onderzoek liet zien dat er geen verband bestaat tussen thuisbevallen en babysterfte. Het onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam beweert dat wel degelijk een verband bestaat. Je zou maar een zwangere zijn nu en moet beslissen waar je het meest veilig kan bevallen. Deze verschillende onderzoeken leiden tot veel onduidelijkheid en onrust onder zwangeren. Daarom moet de minister ervoor zorgen dat beide groepen om de tafel gaan zitten en met een duidelijke boodschap voor zwangeren komen.