Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32414 - Initiatiefvoorstel Veteranenwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 15-06-2010
Publication date 16-06-2010
Nummer KST324141
Reference 32414, nr. 1
External link original PDF
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 414

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 15 juni 2010

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Eijsink Poppe Pechtold Peters

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.