Stem 9 juni op GroenLinks!

Source: F. (Femke) Halsema i, published on Tuesday, June 8 2010, 2:27.

Beste Hyves-vriend(in),

Morgen zijn het verkiezingen! Het zijn ongelofelijk belangrijke verkiezingen. Kiezen we, juist in deze crisis, voor een kil bezuinigingskabinet of kiezen we voor een groen en sociaal Nederland?

Ik hoop dat ik als ik oud ben later wel kan zeggen: in 2010 hebben we iets veranderd. We hebben de eerste stap gezet naar een werkelijk duurzame economie. Naar een werkelijk sociale samenleving, een tolerant Nederland met aandacht voor zorg en onderwijs. Ik hoop dat ik kan zeggen dat we die verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat die verantwoordelijkheid mij gegund werd omdat mijn partij groot en sterk is. Omdat ik in staat ben dit land de toekomst te geven die het verdient.

Stem 9 juni op GroenLinks!

Femke Halsema

Nog meer argumenten nodig?

Kijk op groenlinks.nl of op danhoorjeheteensvaneenander.nl.