Referendum: alle tijd voor een grondige discussie

Source: F. (Femke) Halsema i, published on Tuesday, April 20 2010, 2:31.

Beste partijgenoten,

Toch nog even over het referendum. Ik was erdoor overvallen tijdens het congres en het spijt me dat ik niet het woord heb kunnen voeren. Inmiddels hebben jullie misschien in de kranten of online gelezen dat ik een debat in de partij wil starten over het referendum. Daarover heb ik inmiddels ook contact gehad met Dwars (als indieners van het amendement) en zij steunen mij in die wens. De reden is de volgende.

De afgelopen jaren heeft de fractie uitvoering gegeven aan ons (vorige en eervorige) verkiezingsprogramma en een initiatiefwet gemaakt op het correctief referendum. Jaren geleden is Wijnand Duyvendak daarmee begonnen en na zijn vertrek heb ik het, in overleg met hem, overgenomen. Deze wet is mede-ondertekend door de PvdA (Kalma) en D66 (Van der Ham). Bovendien ben ik tweede ondertekenaar van de initiatiefwet Kalma c.s. voor het adviserend referendum (daarmee ook uitvoering gevend aan oudere opvattingen in GroenLinks).

Na verschillende schriftelijke ronden en heel veel voorbereidend werk is onze initiatiefwet nog geen maand geleden in eerste termijn in de Tweede Kamer behandeld. Omdat de Kamer vanwege de verkiezingen al is ontbonden, hebben wij afgesproken de wetsbehandeling af te maken in het nieuwe, fris gekozen parlement.

Aangezien het om een grondwetswijziging gaat is de behandeling door de Kamer ook daarna nog lang niet ten einde. Pas over twee verkiezingen (dus die van 9 juni a.s. en die daarna) zijn wij gerechtigd om de wet in tweede lezing in het parlement te behandelen (d.w.z. dat het parlement al bij gewone meerderheid akkoord is gegaan maar dan met 2/3e meerderheid moet instemmen om de grondwet te veranderen).

Dit geeft onze partij alle kans en tijd om nog eens grondig te discussiëren of wij inderdaad deze democratische vernieuwing niet meer willen. Als de partij volhardt in haar gewijzigde opvatting zal de Tweede kamerfractie haar stellingname moeten herzien.

Maar het lijkt mij, gezien onze lange voorgeschiedenis van democratische vernieuwing en de inspanningen van de Tweede Kamerfractie, op zijn plaats eerst nog eens met elkaar hierover het debat te voeren. Ik wil ook graag het woord kunnen voeren en onze initiatiefwet en onze GroenLinks-tradities kunnen verdedigen.

Hartelijks, Femke