Ir. H.J. (Rik) Grashoff

foto Ir. H.J. (Rik) Grashoff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande, zaakgerichte GroenLinks-politicus, die wethouder in Delft en Rotterdam, Tweede Kamerlid en partijvoorzitter was. Van huis uit bouwkundig ingenieur en werkzaam op het gebied van het bouwen. Als wethouder van verkeer en ruimtelijke ordening had hij in Delft een groot aandeel in het autoluw maken van de stad en bij de komst van een spoortunnel. Tussen zijn twee periodes als Kamerlid twee jaar partijvoorzitter. Hield zich in de Kamer onder meer bezig met landbouw, natuur, financiën, onderwijs en defensie en leidde het onderzoek naar het breed welzijnsbegrip i. Maakte zich sterk voor bescherming van weidevogels. Verliet na een affaire in 2018 de Tweede Kamer. In 2019 werd hij gedeputeerde van Noord-Brabant en in 2021 wethouder in Tilburg.

GroenLinks
in de periode 2010-2018: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Johannes (Rik)

Place and date of birth
Krimpen aan den IJssel, 5 April 1961

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2010 until 20 September 2012
 • zelfstandig adviseur, from September 2012 until April 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 May 2015 until 7 June 2018
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met natuur, water en milieu) van Noord-Brabant, from 14 June 2019 until 15 May 2020
 • associé bij Bureau Berenschot, from December 2020 until April 2021
 • wethouder (van mobiliteit, groen en klimaatadaptie) van Tilburg, from 23 April 2021

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 23 november 2010 tot 12 januari 2011 Mariko Peters als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/8)
 • informateur collegevorming gemeente Nijmegen, March 2018
 • formateur collegevorming gemeente Nijmegen, from 30 March 2018 until April 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter parlemenataire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 December 2016 until April 2017
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until 7 June 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Bracht in 2015 samen met Henk van Gerven (SP) en Fatma Koşer Kaya (D66) een initiatiefnota over wei voor de koe uit (34.313)
 • Bracht in 2016 een initiatiefnota uit over weidevogels ('Vogels de Weide Wereld in') (34.530)
 • De Tweede Kamer besloot in oktober 2016 op voorstel van hem en Ed Groot (PvdA) tot het houden van een parlementaire ondervraging over fiscale constructies (34.566)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in Delft als wethouder eerstverantwoordelijke voor het autoluw maken van de binnenstad en voorts voor grote projecten als de ontwikkeling van het Zuidpoortgebied, de Spoorzone (ondertunneling spoorlijn) en de huisvesting van de bibliotheek/mediatheek (DOK)
 • In juni 2018 werd bekend dat hij al enige tijd een relatie had met partijvoorzitter Marjolein Meijer. Vanwege de schijn van invloed op de kandidaatstellingsprocedure kondigde hij aan zich na de lopende zittingsperiode niet herkiesbaar te stellen. Kort daarna besloot hij op grond van de vertrouwensbreuk die met zijn partij was ontstaan om op te stappen als Kamerlid. De relatie bleek namelijk al - anders dan hij had gezegd - sinds november 2016 te hebben bestaan.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.