M.A. (Magda) Berndsen

foto M.A. (Magda) Berndsen
Source: Parlement.com.

Doortastende politica van D66, die een lange carrière had in het openbaar bestuur en die vanaf haar zestigste nog ruim vijf jaar Tweede Kamerlid was. Ging na de mulo op haar zeventiende werken als secretaresse in de zorg en kwam via de gemeenteraad van Boskoop in het lokale bestuur. In 1990 werd zij burgemeester van Obdam en daarna volgde Beverwijk. Maakte in 2000 de overstap naar de politie als districtschef in Hilversum. Vervolgens was zij korpschef Gooi en Vechtstreek en vanaf 2006 in Fryslân. Als Kamerlid hield zij zich met name bezig met veiligheid en justitie. Lid van het Presidium i en drie jaar voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Zij was waarnemend burgemeester van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Dongeradeel.

D66
in de periode 2010-2015: lid Tweede Kamer

1.

First names

Magdalena Adriaantje (Magda)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 4 May 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1980 until (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Obdam, from 1 September 1990 until 1 October 1995
 • burgemeester van Beverwijk, from 1 October 1995 until 1 October 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 1 November 2015
 • waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, from 1 January 2018 until 27 September 2018
 • waarnemend burgemeester van Dongeradeel, from 30 October 2018 until 1 January 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Stichting "De Zijlen" te Tolbert, from 1 March 2015
 • lid Adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen, from 10 February 2021

Previous (2/11)
 • plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Heliomare, Wijk aan Zee, from 2004 until 1 January 2014
 • voorzitter Stichting "De Regisserende Gemeente", from February 2006 until 1 January 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter tijdelijke commissie benoeming Nationale ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 2014 until 1 November 2015
 • voorzitter werkgroep benoemingsprocedures (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 March 2015 until 1 November 2015 (ingesteld door het Presidium)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2015 samen met haar fractiegenote Vera Bergkamp een initiatiefwetsvoorstel in over regulering van de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt en de bereiding, bewerking en verwerking van hennep en hasjiesj voor coffeeshops (34.165)
 • Diende in 2015 samen met Foort van Oosten (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van partneralimentatie (34.231)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Met haar benoeming tot burgemeester van Obdam bestond het drie leden tellende college van B&W geheel uit vrouwen
 • De moord op Pim Fortuyn op het Hilversumse mediapark vond plaats op één van haar eerste werkdagen als korpschef
 • In 2011 bleek dat zij als korpschef in Friesland van haar werkgever toeslagen had ontvangen voor dubbele woonlasten en als compensatie voor belastingheffing. Na publicaties hierover en een gesprek met de minister betaalde zij circa 20.000 euro terug. Dit vanwege het belang van de integriteit van de politie.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.