Euroscepsis

Source: Europa Nu.

'Euroscepsis' is een kritische houding van burgers en politici tegenover de Europese Unie i en Europese integratie. Euroscepsis komt voor in verschillende gradaties. Zo is er een onderscheid tussen harde euroscepsis (volledig tegen Europese economische en politieke integratie) en zachte euroscepsis (slechts gedeeltelijk tegen deze integratie).

Het enthousiasme onder de Europese bevolking voor het Europese project is in de afgelopen jaren verschillende malen gedaald maar ook weer gestegen. Aan de ene kant speelt het belang van samenwerking tussen EU-lidstaten om vrede te bewaren en democratische waarden te promoten, aan de andere kant het feit dat nationale overheden te veel macht moeten afstaan aan een bureaucratisch en inefficiënt Brussel en dat Zuid-Europese landen te veel geld krijgen voor hun economisch herstel. Ook de opvang van migranten is een discussiepunt. Maar sinds het brexit i-referendum en de onderhandelingen hierover lijkt de steun voor EU-lidmaatschap in veel landen toch weer te zijn toegenomen.

Uit de uitslagen van de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 i bleek dat er in de lidstaten veel steun is voor zowel het eurokritische als het eurofiele kamp. Partijen van beide kampen wonnen terrein. Daarmee raakte het Europees Parlement verder gefragmenteerd. Het opkomstpercentage was met 51 procent het hoogste in 20 jaar tijd. De onafhankelijke Amerikaanse denktank Pew Research Centre toonde aan dat 62 procent van de Europeanen positief is over EU-lidmaatschap. Uit het onderzoek kwam naar voren dat vooral jongeren eerder EU-gezind zijn dan eurosceptisch.

1.

Meer informatie