Nader rapport

Source: Parlement.com.

De minister reageert schriftelijk op het door de Raad van State i uitgebracht advies over een wetsvoorstel i in het nader rapport.

In het nader rapport motiveert de minister (of staatssecretaris) hoe met het advies van de Raad van State wordt omgegaan. Naar aanleiding van het advies kunnen wijzigingen worden aangebracht in het wetsvoorstel, maar dat is niet verplicht. Dat wordt dan wel uitgelegd, zoals ook andere opmerkingen tot nadere toelichting kunnen leiden.

Het advies van de Raad van State i en het nader rapport worden tegelijk met het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer i gestuurd.


Meer over