Eurocommissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap (opgeheven)

Source: Europa Nu.

Deze post werd van 16 juli 2014 t/m oktober 2014 tijdelijk vervuld door de Luxemburgse Martine Reicherts i. Zij was de opvolger van Viviane Reding i, die lid was geworden van het Europees Parlement i.

De Eurocommissaris i  voor justitie, grondrechten en burgerschap was verantwoordelijk voor delen van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid i. Deze functie was ingesteld bij het aantreden van de Commissie-Barroso II i.

Tot de taken behoorden tevens:

  • en het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • het Agentschap Eurojust i