M. (Meine) van Veen

foto M. (Meine) van Veen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Evenwichtige Overijsselse boerenzoon, gezagsgetrouwe sociaaldemocraat, die na een succesvolle loopbaan als onderwijsmanager een bekwame, wijze burgemeester was van Enschede en daarna, na zijn pensionering, als waarnemer in Doetinchem. In de nadagen van het vierde kabinet-DreesĀ i nog twee maanden staatssecretaris van Oorlog ter vervanging van de wegens de helmenaffaire afgetreden F.J. Kranenburg. Daarna veel gevraagd voorzitter van commissies en raden.

PvdA
in de periode 1958: staatssecretaris

1.

First name

Meine (Meine)

2.

Personal data

Place and date of birth
Blankenham (Ov.), 18 February 1893

Place and date of death
Zuidhorn (Gr.), 16 December 1970

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1914 until 9 February 1946
  • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

  • chef redactie, dagblad "Het Vrije Volk" te Groningen, from April 1945 until October 1945
  • burgemeester van Enschede, from 16 April 1946 until 1 March 1958
  • waarnemend burgemeester van Doetinchem, from 27 May 1958 until 16 October 1958 (tijdens ziekte en na het overlijden van J.E. Boddens Hosang)
  • staatssecretaris van Oorlog (belast met personeelsaangelegenheden), from 25 October 1958 until 22 December 1958 (benoemd bij K.B. van 17 oktober)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid onderzoekscommissie onwettige opening van poststukken in Nederlands Nieuw-Guinea, August 1959
  • waarnemend voorzitter PTT-raad, from 1 March 1967 until 1 June 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Heeft nimmer het woord gevoerd in het parlement

Private life
Zijn oudste zoon, Thijs, was hoofdredacteur van dagblad "Het Vrije Volk" en later hoogleraar strafrecht in Groningen

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.