Rotterdam, maak plastic scheiden eerst maar eens mogelijk

Source: J.M. (Jacqueline) Cramer i, published on Tuesday, January 19 2010.

Veel aandacht voor het gescheiden inzamelen van plastic en kunststof afval deze week. Wethouder Bolsius uit Rotterdam schreef mij een brief waarin hij uitstel vraagt van de beslissing in Rotterdam. Maar op televisie en in de brief aan de gemeenteraad heeft hij duidelijk een eigen mening: nascheiding in plaats van gescheiden inzameling via bakken of zakken leidt volgens Rotterdam tot minder CO2. En dat de Rotterdammers sowieso een slecht 'afvalscheidingsgedrag' hebben. Kortom, ze niets zien in bronscheiding van plastic afval. Zij willen met mij hierover praten.

Dat wil ik best met Rotterdam, maar dan over hoe de gemeente nu denkt verder te gaan met hun aanpak van het gescheiden inzamelen van kunststof. Want het staat buiten kijf dat ook Rotterdam het pad van de gescheiden inzameling zal moeten inslaan, net als de 383 gemeenten die Rotterdam al zijn voorgegaan.

Ook in Rotterdam zijn er best wijken te vinden waar aan de slag kan worden gegaan. De vraag voor Rotterdam is niet wanneer (dat is namelijk zo snel mogelijk) maar hoe (en daarin heeft de gemeente een grote mate van vrijheid). Ik zie de bezwaren van Rotterdam niet zo. Bij gescheiden inzameling gaat het trouwens niet alleen om minder uitstoot van CO2, maar ook om het zuinig omgaan met en hergebruik van grondstoffen.

Een tijdje geleden hebben we als ministerie een onderzoek laten doen naar de bereidheid van burgers om plastic gescheiden in te zamelen. En daaruit bleek dat burgers daar over het algemeen graag toe bereid zijn, net zoals ze ook enthousiast papier en glas scheiden van het overige afval. En het kan ook mensen nog geld opleveren, want de afvalstoffenheffing kan omlaag als de hoeveelheid restafval vermindert. Plastic en kunststof maakt immers al snel de helft van het huishoudafval uit. Heeft de gemeente haar inwoners bijvoorbeeld al voldoende geïnformeerd over dit financiële voordeeltje? Kortom, ik zou me dat als Rotterdammer niet laten zeggen: 'slecht afvalscheidingsgedrag'. Rotterdam, maak het eerst maar eens mogelijk dat mensen hun plastic kunnen scheiden, dan zullen jullie nog eens wat zien!