EP-voorzitter over de hoorzittingen: "het democratisch proces werkt"

Source: European Parliament (EP) i, published on Tuesday, January 19 2010, 16:20.

EP i-voorzitter Jerzy Buzek i heeft in een persconferentie het besluit van de Bulgaarse regering om Rumiana Jeleva i terug te trekken als kandidaat-commissaris "een bewijs voor het werken van het democratisch proces" genoemd. Buzek zette eveneens de volgende stappen van de procedure uiteen.

Buzek erkende de beslissing van de Bulgaarse regering en zei dat er nu een "duidelijke agenda" voor de komende weken is. Het EP wacht nu de toewijzing van de nieuwe kandidaat-commissaris uit Bulgarije af en het voorstel van Commissievoorzitter Barroso voor zijn of haar portefeuille. Zo spoedig mogelijk daarna zal het Parlement een vragenlijst naar de kandidaat-commissaris opsturen, gevolgd door de hoorzitting in overeenstemming met de procedure voor alle andere kandidaten.

Buzek verwacht dat de hoorzitting op 3 februari zal plaatsvinden, waarna de stemming van het voltallige Parlement over de Commissie i als geheel moet plaatsvinden op 9 februari, twee dagen vóór de volgende vergadering van de Europese Raad. Deze data zouden zo spoedig mogelijk worden bevestigd.

Gevraagd of hij andere nieuwe hoorzittingen voorzag naast die voor de nieuwe Bulgaarse kandidaat, zei Buzek dat hij dit niet verwacht, maar dat het definitieve standpunt van het Parlement inzake alle andere commissarissen op donderdag 21 januari wordt beslist door de leiders van de politieke fracties.

Buzek's verklaring volgt op de intrekking van de Bulgaarse kandidate Rumiana Jeleva. Jeleva verscheen op dinsdag 12 januari 2010 voor de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Het is nu aan de Bulgaarse regering om een andere kandidaat voor de functie van commissaris naar voren te schuiven. Voorzitter Barroso i zal vervolgens de nieuwe kandidaat-commissaris en zijn of haar portefeuille voordragen aan het Europees Parlement.