Artikel 1: - EU monitor

EU monitor
Tuesday, May 26, 2020
calendar

Artikel 1:

6
Artikel 1
2

De ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben vergaderen in informeel verband. De vergaderingen worden, voor zover nodig, gehouden om van gedachten te wisselen over aangelegenheden die verband houden met de specifieke bevoegdheden van de ministers inzake de ene munt. De Commissie neemt deel aan de vergaderingen. De Europese Centrale Bank wordt uitgenodigd deel te nemen aan deze vergaderingen, die worden voorbereid door de vertegenwoordigers van de ministers van Financiƫn van de lidstaten die de euro als munt hebben en van de Commissie.