Artikel 268: - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 11, 2020
calendar

Artikel 268:

267
Artikel 268
269

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de in artikel 340, tweede en derde alinea, bedoelde schade.