Artikel 261: - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 11, 2020
calendar

Artikel 261:

260
Artikel 261
262

De door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, alsmede de door de Raad krachtens de bepalingen van de Verdragen vastgestelde verordeningen kunnen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie volledige rechtsmacht verlenen wat betreft de sancties welke in die verordeningen zijn opgenomen.