Artikel 94: - EU monitor

EU monitor
Thursday, February 27, 2020
calendar

Artikel 94:

93
Artikel 94
95

Elke in het kader van de Verdragen genomen maatregel op het gebied der vrachtprijzen en vervoervoorwaarden moet rekening houden met de economische toestand van de vervoerondernemers.