Hoofdstuk 2: De douanesamenwerking - EU monitor

EU monitor
Wednesday, January 27, 2021
calendar

Hoofdstuk 2: De douanesamenwerking

33.

Artikel 33

Binnen het toepassingsgebied van de Verdragen nemen het Europees parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure maatregelen ter versterking van de douanesamenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie.