Welles-Nietes

Source: J.M. (Jacqueline) Cramer i, published on Tuesday, January 12 2010.

Journalist Mathijs Schiffers schreef afgelopen zaterdag in het FD dat het goed zou zijn als ik met Leon de Winter zou praten over het klimaat. Dit naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van klimaatscepticus De Winter. Teneur van Schiffers’ FD-artikel (alleen te lezen voor abonnees): het klimaatdebat is een welles-nietesspelletje geworden tussen links en rechts en daar heeft niemand baat bij. Een terechte conclusie!

Mathijs Schiffers wist niet - tenzij hij geheime bronnen heeft op het ministerie - dat ik - twee dagen voor de publicatie van zijn artikel - al een uitvoerig en prettig telefonisch gesprek had met Leon de Winter. Daar hoefden de schrijver en de minister niet eerst ‘gearmd’ voor naar de bioscoop om de Apocalypsfilm ‘The Road’ te zien, zoals de journalist suggereerde. De Winter schreef in zijn artikel dat ik meer naar klimaatsceptici zou moeten luisteren en hij deed direct een voorstel: met hem naar Duitsland op bezoek bij scepticus en wetenschapper, professor Lindzen. Ik heb inmiddels afgesproken dat - zodra Lindzen in Nederland is - we elkaar zullen ontmoeten op het ministerie.

Kortweg komt De Winters standpunt hier op neer: laat die [dure] C02-maatregelen voor wat ze zijn en besteed geen tijd aan milieutops als Kopenhagen. Volgens de schrijver heeft dat geen zin en heeft het een contraproductief effect op de o zo nodige publieke steun. Wat hij wel wil is een Europees energieproject op wereldschaal met als doelstelling gratis, duurzame energie voor iedereen.

Greenpeace-directeur Liesbeth van Tongeren diende De Winter in de Volkskrant van repliek. Van Tongeren betoogt dat [CO2]milieubeleid wel degelijk nodig is omdat nu wel voldoende is aangetoond dat het klimaat verandert door menselijk handelen. En zij concludeert ook dat we meer moeten investeren in energiebesparing en duurzame energie zodat fossiel overbodig wordt.

De Winter als vertegenwoordiger van de klimaatsceptici, Van Tongeren als die van de milieuridders. Precies het contraproductieve welles-nietes spelletje waar Schiffers over schrijft.

Zo lijkt het op het eerste gezicht. Maar niets is minder waar. Want beide ‘kemphanen’ komen eigenlijk tot dezelfde conclusie: meer investeren in duurzame energie, dus minder [afhankelijkheid van] fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Deze gedeelde doelstelling lijkt mij hét uitgangspunt voor vooruitgang en dialoog. Groene, goedkope (gratis) energie. Wie kan daar op tegen zijn?

Ik praat graag met mensen die een zinnige bijdrage willen en kunnen leveren aan het oplossen van het klimaat en energievraagstuk. In welles-nietesspelletjes tussen believers en non-believers ben ik niet geïnteresseerd en is niemand gebaat. Ik ben wel geïnteresseerd in oplossingen. Of zoals journalist Schiffers het verwoordt: "Tegenstrijdige motieven kunnen een zelfde doel dienen." Leon de Winter, professor Lindzen, Liesbeth van Tongeren, ik luister en sta open voor hun visies en oplossingen. Als we ons doel maar bereiken: een duurzame toekomst!