32253 NL - wetsvoorstel
Uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 december 2009 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, in het hoger onderwijs nieuwe mogelijkheden te introduceren om studenten te selecteren en in samenhang daarmee meer differentiatie in de hoogte van het collegegeld mogelijk te maken alsmede de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs aan te scherpen en in verband daarmee de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 19 moties ingediend.

4.

Documenten

(66 stuks)

2 7 december 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST138621
Koninklijke boodschap
publicatie: 17 december 2009
 
2 7 december 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST138562
Voorstel van wet
publicatie: 17 december 2009
 
2 7 december 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST138564
Memorie van toelichting
publicatie: 17 december 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.