Europadebat

Source: M.H.A. (Tineke) Strik i, published on Monday, March 30 2009.

Ik was even uit het ritme, maar nu gaat mijn weblog weer fris van start. Twee weken geleden alweer heeft de Eerste Kamer haar jaarlijkse debat gevoerd over de "Staat van de Europese Unie". Ik ben vooral ingegaan op de economische crisis en klimaatcrisis. En de regering op het hart gedrukt om de oplossing nou eens te zoeken in een verbinding van beide problemen. Verder heb ik de regering uitgedaagd om eens de nek uit te steken voor Europa.

De huidige euroscepsis in Nederland wordt eerder gevoed dan ontkracht door de dubbelhartige houding van deze regering. Zeggen vóór harmonisatie te zijn, van asiel, klimaatbeleid, gelijke behandeling, maar op de rem trappen als dat geld kost of als we onze regels daarvoor moeten veranderen. En dan ook nog met het argument dat we dat wel op nationaal niveau kunnen oplossen. Daarmee kijkt de regering wel heel smalletjes naar het nationaal belang, alsof het voor ons geen nut heeft dat er strengere milieuregels in Spanje zijn of gelijke behandeling in Roemenië.

Ook bij de uitvoering van Europese besluiten zijn de twee maten te herkennen. De neoliberale agenda wordt vlotjes uitgevoerd: bij de liberalisering van de energie- en de postmarkt zijn we Europese koplopers! Maar we dralen en draaien als het gaat om luchtkwaliteit en hernieuwbare energie.

Timmermans ging in het defensief: natuurlijk mocht hij het Nederlands belang verdedigen, en de Europese Commissie kwam in haar expansiedrift steeds met wetsvoorstellen waar niemand op zat te wachten. Hij noemde de regering nu waakzamer dan vroeger en vond dat terecht. In zijn ogen had er bij de vaststelling van de Richtlijn Luchtkwaliteit, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn meer met de Nederlandse belangen rekening moeten worden gehouden. Misschien moeten we dus wel blij zijn met de slapende leiding van toen.

Meer strategisch onderhandelen is prima. Meer afstemming van te voren, tussen departementen, met politieke leiding en met het parlement is ook alleen maar effectief. Maar Timmermans heeft mijn indruk niet weggenomen dat de regering waar het haar uitkomt, de euroscepsis af en toe gebruikt om lekker te gaan tegenhangen. Niet bepaald de vereniging Europa vooruit. Eén voordeel: als ze zo doorgaat, moeten wij wel een mooie uitslag krijgen op 4 juni!

Klik hier voor mijn volledige bijdrage.