Lessen van de werkvloer

Source: J.G. (Jack) de Vries i, published on Saturday, November 7 2009.

De afgelopen weken heb ik geen blogs geschreven omdat ik veel tijd in het buitenland heb doorgebracht.

Net als de werkbezoeken in Nederland zijn die in het buitenland leerzaam en een goede input om mijn werk beter te kunnen doen. Het helpt me ook bij het verantwoorden van keuzes aan de Tweede Kamer. Echte beelden zeggen tenslotte altijd meer dan duizenden woorden uit notities of rapporten.

Drie lessen van de afgelopen weken:

Kopenhagen, waar ik een bijeenkomst van de World Veterans Federation bijwoonde. Ongeacht land of conflict hebben veteranen verhalen te vertellen die een les zijn voor de toekomst. Zij houden ook het besef levend dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is om diezelfde reden dat Defensie met een voorstel is gekomen voor een zelfstandige Veteranenwet. Het unieke gegeven dat er mensen zijn die hun leven willen wagen voor hun land, of voor vrede van de ander, rechtvaardigt deze bijzondere vorm van erkenning.

Nevada, Nellis Airforce Base, oefening Red Flag. Op de vraag waarom de ‘double digit SAM’s’ (grondluchtwapens) geen deel uitmaakte van de scenario's in deze oefening voor F-16’s, werd mij helder gemaakt dat onze F-16’s daar gewoon geen antwoord op hebben. Zoals een piloot het helder verwoordde: “Wanneer u mij vraagt een operatie in een dergelijk gebied in bijvoorbeeld Afrika uit te voeren (want zo breed zijn die wapens verspreid) dan zal ik het doen, maar weet ik dat de overlevingskans buitengewoon klein is. Koop dus a.u.b. een vervanger van de F-16 waarmee we meer kans maken.”

Kreta, het adaptatieprogramma. De gespreksleiders - die zelf uitzendervaring hebben - maken duidelijk dat dit een onlosmakelijk onderdeel van de uitzending moet zijn. Veelal hebben ze zelf uitzendingen meegemaakt in de periode dat er nog geen adaptatieprogramma was. De laatste jaren is er in de na- en voorzorg veel verbeterd. Adaptatie geldt voor iedere militair die meer dan 30 dagen op uitzending is geweest, ook bij een individuele uitzending. En moet in ieder geval 1 keer per jaar plaats vinden.

Het beste materieel en de beste zorg. Beide dienen gewaarborgd te zijn voor het goud van onze organisatie: de mensen die het werk doen.

Jack de Vries