Parlementaire Commissie vergadering: Verzoekschriften, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

Parlementaire Commissie vergadering: Verzoekschriften, Strasbourg

Europees Parlement Straatsburg
date September 14, 2009 19:00
city Strasbourg, France
location Louise Weiss building (LOW) i Show location
organisation Committee on Petitions (PETI) i

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 14 september 2009, 19.00 – 20.30 uur

Straatsburg

Zaal N 1.3

 • 1. 
  Aanneming van de ontwerpagenda PE 428.133

FdR 789619

 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

3.

Toelichting door de Europees ombudsman, de heer Nikiforos Diamandouros, op zijn jaarverslag 2008

4.

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese ombudsman in 2008

(2009/2088(INI))

Rapporteur: PALIADELI (S-D)

 • Eerste gedachtewisseling

PR – PE 428.011

FdR 789304

5.

Advies Begrotingscommissie inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 - Afdeling VIII (A) - Europese ombudsman

2009/2002(BUD)

Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)

 • Behandeling ontwerpadvies

PA - PE 428.132

FdR 789616

 • 6. 
  Datum en plaats van de volgende vergadering
 • • 
  1 oktober 2009, 9.00 – 12.30 en 15.00 – 18.30 uur

1.

Committee on Petitions (PETI)

The parliamentary committee on Petitions is responsible for:

 • Petitions lodged by citizens of the European Union;
 • Relations with the European Ombudsman.

2.

More about...

3.

More info