Kamervoorzitter ontvangt voorzitter parlement Hongarije - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

Kamervoorzitter ontvangt voorzitter parlement Hongarije

Kalender
date September 3, 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet, ontvangt op donderdag 3 september 2009 de voorzitter van het parlement van Hongarije, mevrouw Katalin Szili, voor een gesprek.

De Kamervoorzitter en mevrouw Szili troffen elkaar eerder dit jaar in Estland tijdens de vrouwelijke voorzittersconferentie van de parlementen van de Europese Unie. De voorzitters hebben toen gesproken over de gevolgen van de economische crisis en de rol van vrouwen hierin. Tijdens het gesprek van donderdag 3 september zullen zij hier verder met elkaar van gedachten over wisselen.

De Kamervoorzitter heeft het belang van een brede diversiteit in organisaties benadrukt. In dit kader heeft de Voorzitter het Charter “Talent naar de Top” als concreet voorbeeld onder de aandacht gebracht. Organisaties die het Charter ondertekenen, zeggen toe de komende jaren concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent te werven. Het handvest dient ook ter bevordering van de doorstroom en het behoud van vrouwen in topfuncties. De Eerste en de Tweede Kamer tekenden onlangs dit handvest.

Daarnaast spraken de voorzitters af om gezamenlijk de positie van vrouwen in de Europese Unie breed uit te blijven dragen. Ten slotte hebben de voorzitters een open oproep gedaan aan de Parlementsvoorzitter van Iran om de mensenrechten te respecteren. Dit met het oog op de arrestaties van burgers, waaronder veel vrouwen, in Iran na de verkiezingen in juni jongstleden.

Noot voor de redacties:

Voor de visuele pers is een fotomoment bij aanvang van het gesprek in de Eerste Commissiekamer om 17.00 uur. U dient zich hiervoor aan te melden vóór woensdag 2 september bij de Stafdienst Voorlichting van de Tweede Kamer: Samira Kleijn, voorlichter, telefoon 070 – 318 21 83 of e-mail pressoffice@tweedekamer.nl.


1.

More about...