Verkiezingen

Source: J.G. (Jack) de Vries i, published on Monday, August 24 2009.

Afgelopen week vonden in Afghanistan de presidentsverkiezingen plaats. Gespannen wachten we op de uitkomsten en volgen de berichten over een al dan niet eerlijk verloop van de verkiezingen. Gelukkig zijn er in ieder geval weinig incidenten geweest. Hoezeer elk slachtoffer in Afghanistan te betreuren valt.

De verkiezingen leidden tot veel artikelen in de media. Veel daarvan kenden ook een ondertoon van het kritisch beoordelen van het democratisch karakter ervan. Alsof we het Westen mogen vergelijken met een land dat qua ontwikkeling enorm ver op ons achterligt... Begrijp me goed, ik ben natuurlijk ook kritisch over fraude en corruptie, maar met de Westerse maat kunnen en mogen we in Afghanistan niet meten. Bovendien, we kunnen ook wel eens kritisch naar onze eigen democratie kijken.

Tegelijkertijd met de berichtgeving over de verkiezingen in Afghanistan stonden onze kranten ook vol met berichten over de beslissing van Wilders om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook dit weekend kenden veel kranten weer ingezonden artikelen. De strekking veelal: Wilders verzaakt zijn plicht en bewijst geen goede partij te zijn.

Gravend in mijn geheugen vraag ik mij af of er de afgelopen jaren ook vergelijkbare artikelen zijn geweest over de SP die maar in een beperkt aantal gemeenten meedeed. De SP zie en hoor ik dan ook wijselijk niet reageren op deze beslissing.

En ik vind dat terecht. Natuurlijk, de beste partij is de partij die op alle niveaus vertegenwoordigd is, zodat integraal de problemen van de burger kunnen worden opgepakt. En zeker die op lokaal niveau zijn relevant rond thema’s als leefbaarheid en veiligheid. Maar daarnaast geldt evenzeer dat het werk van een volksvertegenwoordiger best de nodige kwaliteiten vraagt en dat het zaak is tot gelijkgestemde fracties te komen. Op slechte bestuurders zitten burgers ook niet te wachten.

Gedoe, op welk niveau dan ook, doet het aanzien van de politiek verminderen. Wanneer Wilders de afweging maakt dat dat risico bestaat en er daarom van afziet, dan valt dat te respecteren. Daarnaast zegt hij zich te willen concentreren op de landelijke verkiezingen omdat hij uiteindelijk regeringsverantwoordelijkheid wil gaan dragen. Wanneer ik echter de sfeer in het kabinet in de afgelopen weken op me laat in werken, zal hij daar nog echt even op moeten wachten.

De vakantie is voorbij, het werk kan weer beginnen!

Jack de Vries