Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) - EU monitor

EU monitor
Thursday, December 12, 2019
calendar
Source: Europa Nu.
Logo CDU
Bron: Wikipedia, 2015

De Christelijke Democratische Unie (Christlich Demokratische Union Deutschland, CDU) is een christelijk-conservatieve partij in Duitsland i. De partij staat iets rechts in het politieke spectrum en is het best te vergelijken met het CDA i. Sinds 2005 maakt de partij deel uit van de regering.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden er diverse kleine christendemocratische partijen opgericht in Duitsland. Deze partijen verenigden zich in 1950 tot de Christelijke Democratische Unie. De partij was bedoeld als brede christelijke beweging voor zowel protestanten als katholieken. Voor de oorlog waren deze geloven verdeeld over meerdere partijen waardoor ze nooit een vuist konden maken tegen de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij van Hitler. Samen met de zusterpartij CSU uit Beieren vormt de CDU een fractie in de Bondsdag, ook wel Union genoemd. De fractie CDU/CSU is gedurende lange periodes aan de macht geweest , eerst in West-Duitsland en later in verenigd Duitsland.

De partijvoorzitter is Annegret Kramp-Krarrenbauer. Zij volgde in 2018 Angela Merkel i op, die nog wel bondskanselier van Duitsland is.

Partijlijn

De CDU staat voor een sociale markteconomie waarin er geen plek is voor socialisme of laissez-faire (oftewel ongecontroleerde marktwerking). Volgens de partij moet economie mensen dienen, daarom ziet ze de sociale markteconomie als een waarborg voor vrijheid, welvaart en veiligheid in de toekomst. De CDU streeft naar een internationale uitbreiding van de sociale markteconomie.

De CDU ziet het huwelijk tussen man en vrouw als meest betrouwbare basis voor het succes van de familie. Het gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen wordt gezien als het fundament van de samenleving. Toch respecteert de CDU de laatste jaren ook andere levensstijlen. Het erkent dat er andere niet-huwelijkse partnerschappen tussen mannen en vrouwen of hetzelfde geslacht zijn. De partij bevordert ook de verdraagzaamheid en verzet zich tegen elke vorm van discriminatie.

Op het gebied van immigratie verwacht de CDU een sterke inspanning van migranten voor meer integratie. Zo ondersteunt ze de promotie van de Duitse taal onder immigranten en staat de partij voor een gecontroleerd immigratiebeleid.

De buitenlandpolitiek van de CDU is voornamelijk gericht op een goede relatie met de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de CDU/CSU-fractie verklaard altijd solidair met Israël te zijn.

Europees Parlement

Bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 heeft de CDU 29 zetels behaald. De partij is verbonden met de fractie Europese Volkspartij i, waar ook het CDA i deel van uitmaakt.

De CDU is pro-Europa.

Meer informatie