European Conservatives and Reformists (ECR)

Source: Europa Nu.
Logo Europese Conservatieven en Hervormers

De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat voor het grootste deel uit leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid i. De Nederlandse delegaties van Forum voor Democratie i (FVD) en SGP i hebben zich bij deze fractie aangesloten. De drie FVD-leden braken in december 2020 met hun partij en sloten zich later aan bij JA21 i.

Positie

De fractie telt 63 leden, afkomstig uit 15 lidstaten. Het is de zesde fractie in het Europees Parlement. De fractie staat voor een in haar ogen 'realistische' Europese Unie die zich met name richt op economische samenwerking, vrijere handel, het terugdringen van regels en het inkrimpen van de Europese begroting.

De ECR wil de Europese Unie hervormen en ziet Europees vooral meerwaarde in de samenwerking op economisch gebied. De ECR-Fractie wil meer decentralisatie en minder bureaucratie. Zij wil ook eerlijke en vrije handel bevorderen, alsmede het economisch herstel, de groei en het concurrentievermogen, en zij wil een hervorming van het migratiesysteem van de EU.

In april 2016 werd de partij Alternative für Deutschland (AfD) uit de ECR-fractie gezet omdat deze partij volgens de overige partijen die de ECR vormen erg verrechtste en standpunten in begon te nemen die niet in lijn waren met die van de ECR.

In tegenstelling tot enkele andere fracties heeft de ECR geen partijorganisatie, al heeft het wel banden bij met de denktank "Alliance for European Conservatives and Reformists".

1.

Fractievoorzitter

De Italiaan Raffaele Fitto en de Pool Ryszard Legutko zijn sinds 2019 co-voorzitters van de fractie. Zij geven aan te streven naar een Europa dat gaat naar de basis, waarbij decentralisatie een belangrijk doel is.

2.

Historische ontwikkeling

De samenwerking tussen de antifederalistische en conservatieve partijen in het Europees Parlement kreeg na de verkiezingen in 2009 vorm. De kern werd toen gevormd door de Britse Conservatieven, die toen uit de christendemocratische EVP waren gestapt, en het Poolse Recht en Rechtvaardigheid. Deze twee partijen werden ook in 2014 de twee grootste blokken in de fractie. Na de brexit i is de fractie iets kleiner geworden.

De ECR is kritisch op de Europese samenwerking en streeft ernaar de voorwaarden en kaders te veranderen. Ze zijn niet uitgesproken eurosceptisch waar de samenwerkingsverbanden tussen de extremistischer partijen dat wel zijn. Wel stapten er na de verkiezingen van 2014 diverse leden over naar met name die samenwerkingsverbanden, maar kwamen er bij de ECR veel nieuwe partijen bij waardoor ze in grootte de derde partij in het EP werden, een positie die tot dan toe altijd door de liberalen werd ingenomen.

 

3.

Nederlandse leden (4)

fotonaampartij
Photo M.P. (Michiel)  HoogeveenHoogeveen, M.P.JA21
RobROOKENRooken, R.J.JA21
RobertROOSRoos, R.B.S.JA21
BertJanRUISSENRuissen, Ir. H.J.A.SGP

4.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
Belgium 3
Bulgaria 2
Croatia 1
Czech Republic 4
Germany 1
Greece 1
Italy 8
Latvia 2
Lithuania 1
Netherlands 4
Poland 27
Romania 1
Slovak Republic 1
Spain 4
Sweden 3

5.

Meer informatie