Openbaar Ministerie (OM)

Logo ministerie van Justitie

Mensen die in Nederland worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM, ook wel parket genoemd, is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

Bij de uitvoering van zijn taak werkt het OM samen met de politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt namens het OM het opsporingsonderzoek. Ook houdt het OM toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters: boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht in Nederland. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.

De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid i is politiek verantwoordelijk voor het OM. De minister bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging.