Grondwetsherziening 2005

In 2005 werd de vervanging van zieke en zwangere volksvertegenwoordigers in de Grondwet opgenomen (artikel 57a).

Nadat in 1996 een eerder wetsvoorstel inzake de tijdelijke vervanging van zieke en zwangere volksvertegenwoordigers (artikel 57a), met 43 stemmen voor en 27 tegen, in de Eerste Kamer was verworpen, werd het nieuwe wetsvoorstel in 2005 alsnog aangenomen. Een nieuw artikel (57a) werd ingevoegd dat luidt: 'De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.'

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

correctief referendum

27.033 i

2-3-2000

6-2-2001: (tegen CDA, CU, SGP)

10-7-2001: (tegen CDA, CU, SGP, 1 VVD)

28.515 i

29-6-2004: verworpen, geen 2/3 meerderheid (tegen CDA, VVD, CU, SGP)

 

benoeming burgemeester en CdK

27.551 i

11-12-2000

19-6-2001: (tegen CDA, CU, SGP)

22-1-2002: (tegen CDA, CU, SGP)

28.509 i

9-11-2002: (tegen CU, SGP, 4 PvdA)

22-3-2005: verworpen, geen 2/3e meerderheid 42-31 (tegen PvdA, GL, SP, CU, SGP)

tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers

28.051 i

18-10-2001

7-2-2002: (tegen VVD, CU, SGP)

26-3-2002: (tegen VVD, CU, SGP)

28.727 i

29-6-2004: (tegen VVD, CU, SGP)

18-1-2005: (tegen VVD, SGP)