Vmbo: ruim baan voor talent

Source: G.Ch.F.M. (Staf) Depla i, published on Monday, April 6 2009.

Vmbo’ers kunnen meer dan we denken. Maar dan moeten we hen wel de kans geven om het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontwikkelen. Hoe? Door de leerling centraal stellen en niet het systeem. Dat kan door maatwerk te leveren en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen; door leerlingen te laten leren in een omgeving waar ze welkom zijn, zich geborgen en veilig voelen, maar waar ook structuur is en waar wat van hen geëist wordt.

Waar de kwaliteit van het onderwijs en van de docenten vanzelfsprekend is. Waar jongeren beter worden voorbereid op het vervologonderwijs en het onderwijs beter aansluit bij de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt. We moeten zuinig zijn op de vmbo-leerlinge, ze vormen een belangrijke en onontbeerlijk deel van de maatschappij van morgen.

Met deze agenda geeft de PvdA richting aan de wijze waarop zij zich de komende jaren wil inzetten voor het vmbo. Het is daarmee het vervolg op het boekje “lang leve het vmbo”, dat in 2004 werd gepresenteerd.

Lees het boekje (pdf)

Lees het persbericht