Van Baalen (VVD): 'Sancties tegen Irak bij executies homo's' - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

Van Baalen (VVD): 'Sancties tegen Irak bij executies homo's'

Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, published on Wednesday, April 1 2009.

Hans van Baalen i, Tweede-Kamerlid en lijsttrekker Europa voor de VVD i, is geschokt door de aanstaande executies van homo’s in Irak 'vanwege hun anti-islamitische geaardheid'.

Volgens van Baalen moeten Nederland, Europa en de VS Irak duidelijk maken dat doodvonnissen van mensen vanwege hun geaardheid, overtuiging of godsdienst volstrekt onaanvaardbaar zijn. Juist nu Irak uit het stof omhoog kruipt en de strijd tegen het terrorisme succesvol lijkt, mag Irak niet terugvallen op middeleeuwse praktijken. De vrije wereld moet Irak sancties opleggen wanneer homo’s worden geëxecuteerd. Hij heeft minister Verhagen i van Buitenlandse Zaken gevraagd de Iraakse regering direct te benaderen en de Europese Unie i in stelling te brengen.