Brief minister over uitstel overzicht financiële gegevens ministeries inzake klimaatadaptie en -migratie in ontwikkelingslanden - Internationale klimaatafspraken

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31793 - Internationale klimaatafspraken.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Internationale klimaatafspraken; Brief minister over uitstel overzicht financiële gegevens ministeries inzake klimaatadaptie en -migratie in ontwikkelingslanden 
Document date 19-12-2008
Publication date 01-04-2009
Nummer KST126742
Reference 31793, nr. 3
From Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 793

Internationale klimaatafspraken

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2008

Naar aanleiding van mijn toezegging, gedaan in het Algemeen Overleg van 2 december jl. over de Milieuraad en de klimaatconferentie in Poznan (Kamerstuk 31 793, nr. 2), om uw Kamer informatie te sturen over welke ministeries welke bedragen uitgeven c.q. begroten aan klimaatadaptatie en -mitigatie in ontwikkelingslanden, deel ik u mede dat het niet zal lukken de gevraagde informatie vóór het Kerstreces te verzenden. Het kost meer tijd dan voorzien om de gegevens uit de financiële informatiesystemen van de verschillende ministeries te verkrijgen. Ik zal de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling sturen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. M. Cramer

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.