Koninklijke boodschap - Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30818 - Waterwet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet); Koninklijke boodschap  
Document date 28-09-2006
Publication date 12-03-2009
Nummer KST101167
Reference 30818, nr. 1
From Beatrix (BE)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 818

Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ’s-Gravenhage, 28 september 2006                      Beatrix

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.